TIETOSUOJASELOSTE

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

25.4.2018

Kiitos kiinnostuksestasi palvelujamme kohtaan.

Palvelun toteuttamiseksi EHT Digital Oy tarvitsee joitakin tietoja yrityksestäsi sekä yrityksesi yhteyshenkilöistä. Kunnioitamme verkkosivuillamme www.ehtdigital.fi vierailevien käyttäjien yksityisyydensuojaa. Käsittelemme verkkosivumme kautta keräämiämme tietoja luottamuksellisesti.

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tiedote EHT Digital Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu tietosuojaselosteeseemme ja ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

YHTEYSTIEDOT

EHT DIGITAL OY (2843149-4)

Tulustie 12 B 2

00670 Helsinki

 

Erja Hanelius-Torila

toimitusjohtaja

erja@ehtdigital.fi

040-748 1298

 

2. REKISTERÖIDYT

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Käytämme tietojasi verkkosivujemme käytön seurantaan sekä käyttökokemuksen ja toiminnallisuuden parantamiseen ja esittääksemme verkkosivujemme sisältöä käyttämällesi laitteelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Lisäksi käytämme tietojasi yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen, myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen, palveluiden markkinointiin ja sinulle tarjoamiseen lain sallimissa puitteissa, sekä asiakasviestinnän parantamiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on joko asiakassuhteen hoito tai markkinointi ja viestintä potentiaalisille asiakkaille.

 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite henkikön yksilöintiä ja yhteydenpitoa varten. Lisäksi voimme kerätä työnantajan nimen sekä tittelin/roolin yrityksessä asiakassuhteen hoitamista ja markkinoinnin kohdentamista varten. 

Vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme sinusta verkkosivujen käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista sekä IP-osoitteesi. Käytämme keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämiseen ja käyttökokemuksen ja toiminnallisuuden parantamiseen esittääksemme sinulle verkkosivujemme sisältöä käyttämällesi laitteelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Keräämme sinusta verkkosivujemme kautta ainoastaan yhteystietoja, jotka vapaaehtoisesti lähetät meille täyttäessäsi lomakkeen verkkosivuillamme esimerkiksi yhteydenottopyyntöä, uutiskirjetilausta tai julkaisun lataamista varten. Mikäli olet selaimesi asetuksissa sallinut evästeet, IP-osoitteesi voidaan yhdistää verkkosivuillamme syöttämiisi tietoihin asiakasviestintämme parantamiseksi. Lomakkeeseen täyttämäsi yhteystiedot voidaan kirjata CRM -järjestelmäämme.

Käytämme tietojasi myös yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen, myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen, palveluiden markkinointiin ja tarjoamiseen lain sallimissa puitteissa, asiakasviestinnän parantamiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen.

 

5. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

www.ehtdigital.fi -sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

 

6. OIKEUTESI

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti.

TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

VASTUSTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Ostamme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

POISTO-OIKEUS

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Sinulla on siis oikeus tarkastaa sinua koskevat säilyttämämme tiedot, tehdä tietoihin korjauksia ja muutoksia sekä pyytää tietojen poistamista. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointiin.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voi toimittaa yksilöitynä asiakaspalveluumme sähköpostitse info@ehtdigital.fi tai postitse osoitteeseen EHT Digital Oy, Tulustie 12 B 2, 00670 Helsinki.

Jos et halua verkkosivujemme tallentavan evästetiedostoja, se on mahdollista kieltää selaimen asetuksissa. Voit myös poistaa selaimesi tallentamat evästeet milloin tahansa. Huomioi kuitenkin, että evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIEDONLÄHTEET

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin EHT Digital Oy:n ulkopuolelle.

Käytämme tietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain palveluksessamme olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Tietojasi ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää meille palveluja tuottaville yrityksille EU:n sisällä. Tällaisilla kolmansilla osapuolilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännöllisesti mm. seuraavia palveluntarjoajia:

Google (sähköposti- ja pilvipalvelut, analytiikkapalvelut)

MailChimp (uutiskirjetilaus)

WordPress (kotisivupalvelut)

Zoner Oy (webhotelli)

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.


10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.  

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 

11. EVÄSTEET

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näyttöä. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla.

Cookie- eli evästetiedosto on tietokoneelle tallennettava pieni tekstitiedosto. Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ensisijaisesti parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja toiminnallisuutta sekä arvioidaksemme, miten sivuilla olevaa sisältöä käytetään. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Verkkosivuillamme käyttämämme evästeet eivät kerää henkilötietoja. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme verkkosivuillamme mm. seuraavia kolmansien osapuolien analytiikka- ja markkinointijärjestelmiä: Facebook (pikseli), Google Analytics ja Google Adwords.

Facebook -yksityisyydensuojasta ja evästeistä löydät lisätietoja osoitteessa https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Google Adwords -evästeellä kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille, mikäli se käyttää kolmansia osapuolia kerätyn tiedon käsittelijöinä tai mikäli laki vaatii tietojen luovuttamista. Googlen mukaan se tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja eli se ei yhdistä kerättyjä tietoja yksittäiseen henkilöön. Google Analytics käyttää enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä sivustoanalytiikkapalvelun tuottamiseksi. Lisätietoja https://policies.google.com/privacy?hl=fi/

Saatamme käyttää verkkosivuillamme myös sosiaalisen median upotuksia, jotka voivat kerätä tietoa omien tietoturvakäytäntöjensä mukaisesti. Kaikki käyttämämme sosiaalisen median widgetit näkyvät symboleina verkkosivuillamme.

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta: https://www.youronlinechoices.com/fi/